Chính Sách Bảo Mật

Chúng ta là ai?

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://viladanang.net

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và tại sao?

Dữ liệu bình luận

Khi bạn truy cập và để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt, để giúp phát hiện spam.

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin bao gồm dữ liệu cá nhân, như tên, địa chỉ email, tùy chọn tài khoản cá nhân; dữ liệu giao dịch, như thông tin mua hàng; và dữ liệu kỹ thuật, như thông tin về cookie. Bạn hãy yên tâm, chúng tôi phục vụ các thông tin này với mục đích giúp trải nghiệm người dùng trên trang được tốt hơn và không hề ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên một trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn, vì vậy bạn không cần phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn đăng nhận xét bổ sung. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web này, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng đặt một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các tùy chọn hiển thị trên màn hình. Cookie đăng nhập kéo dài hai ngày và cookie tùy chọn màn hình kéo dài một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập của tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ có hiệu lực trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ trường hợp không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Bản quyền

Mọi bài viết thuộc trang viladanang.net bạn không thể sao chép, bạn có thể chia sẻ nội dung của mình nhưng hãy ghi nguồn. Mọi hình thức sao chép nội dung không chính đáng mình sẽ liên hệ với tổ chức bản quyền nội dung DMCA để xử lý.