Nội Quy

Để trang web hoạt động tốt và mang lại những kiến thức bổ ích cho người dùng, bạn cần phải nghiêm túc thực hiện những điều sau:

  • Không đăng ký, khai báo thông tin sai sự thật về tài khoản của bạn nhằm mục đích đánh lừa thành viên khác.
  • Không được phép đăng các thông tin liên quan đến các vấn đề mà pháp luật Việt Nam không cho phép.
  • Không đăng các bài báo, thông tin trái pháp luật; phê phán, vu khống, chỉ trích, bàn luận về chính trị, tôn giáo, phản động, kỳ thị văn hóa, dân tộc và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
  • Không vi phạm quyền, danh tiếng, quyền riêng tư của các cá nhân hoặc thành viên khác, và không sử dụng ngôn từ tục tĩu, phỉ báng trong thông tin tham gia. Không sử dụng trang web để truyền bá, quảng bá hoặc gây ra nội dung không an toàn.
  • Từ ngữ sử dụng phải rõ ràng, đúng chính tả và nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng tiếng lóng…